ÜYE KAYIT FORMU
Giriş yapıldı, yönlendiriliyorsunuz...

zaten kayıtlı mısın? hemen giriş yap.
veya
ÜYE GİRİŞ FORMU
Giriş yapıldı, yönlendiriliyorsunuz...

Kullanıcı adınız

Parolanız

veya
ŞİFREMİ UNUTTUM
Parola sıfırlama bilgileriniz e-posta adresinize gönderilmiştir.

E-posta adresiniz

Tür:
İzlenme:
www.Filmi-izle.net Sitemize Hoş Geldiniz.

Jeremy Irons İmzalı Masterclass!

52. Uluslararas? Antalya Film Festivali sineman?n önemli isimlerini bir araya getirmeye devam ediyor. Oscar ödüllü oyuncu Jeremy Irons, festival kapsam?nda kat?ld??? masterclass ile oyunculu?unu bir kez daha konu?turdu.

Dün ö?len saatlerinde Oscarl? oyuncu Jeremy Irons, AKM Perge Salonu’nda bir masterclass gerçekle?tirdi. Irons hem kendi hayat?na hem de oyunculuk geçmi?ine dair hikayesini payla?t?. "Geleneksel e?itimde önüme ç?kan meslek seçeneklerinden hiçbiri bana uygun de?ildi" diyen Irons, o zamanlar akl?ndaki meslek alternatiflerininse ‘lunaparkta çal??mak, sirkte çal??mak ya da tiyatro yapmak’ oldu?unu söyledi. "Sirk ve lunapark için fazla orta s?n?f kald???m? fark ettim" diye konu?an usta oyuncunun tiyatroya giri?ine ise bir gazete ilan? vesile olmu?! Tiyatro için ‘eleman’ arand???n? yazan ilana ba?vurup i?e girdi?inde henüz oyunculuk yapmasa da tiyatroyu, insanlar? ve atmosferi sevdi?ini fark edip bu i?in e?itimini de almaya karar vermi?. Böylece 2 y?l kursa gidip bir ba?ka tiyatroda 30 ki?i aras?ndan seçilip i?e ba?lam??. Ancak buras? da bir ‘repertuvar tiyatrosu’ oldu?u için kendisine uygun bulmam??.

Irons, "Onlar çok geziyordu. 6-8 ay turnede olurlard?. Bense bir evim ve ailem olsun istiyordum. Bunun için de ba?ka bir yol bulmal?y?m deyip Londra’ya gittim. Küçük bir daire tuttum. ?stisnas?z bütün seçmelere gittim! Tek ?art?m; Londra d???nda olmamas?yd?. Ve sonunda bir müzikalde rol ald?m. Bir gün ben sahnenin kenar?nda oturmu?ken sahnede bir kad?n oyuncu da ?ark? söylüyordu. O an, bu i?in bana uygun oldu?unu, benim de bu mesle?e bir ?eyler katabilece?imi dü?ündüm. Ama büyük, derin bir oyunculuk arzum yoktu" dedi.

Irons, oyunculukta kendisi için as?l kritik noktay? aç?klayarak, "Oyunculukta insanlara dokunabilmek, ileti?im kurabilmek gerçek anlam?yla mümkün. Gençken bir sosyal yard?m görevlisi olarak çal???yordum. Fakir bölgelere gidiyorduk ve bize, insanlarla aram?zda belli bir mesafeyi korumam?z ö?ütleniyordu. Oysa ben sürekli kendimden veriyor ve kar??l???n? alam?yordum çünkü insanlarla tam olarak ileti?im kurmama izin yoktu. Tiyatro benim bunu yapmam? sa?lad?; oyunculu?umu verdi?imde seyirciden geri dönü? alabilmemi. Hepimizin içinde sevilme arzusu var. Bence bu anlamda en gerçek ileti?imi sanat kurabilir; ister bir romanla, ister bir resimle, ister sinema ya da tiyatroyla. ?nsanlara ‘dokunmak’ mümkündür” diye konu?tu.

Sineman?n 120. ya??n?, do?umundan bugüne sineman?n tüm renklerini ku?atan bir programla selamlayan Uluslararas? Antalya Film Festivali 6 Aral?k ak?am? Cam Piramit’te yap?lacak kapan?? töreniyle sona erecek.

Ekleyen: ferhat
Haber hakkında ne dediler?
Hiç yorum yazılmamış.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.